Help mee

Meer Donateurs nodig
TOONs Kunstkring heeft op dit moment ruim 110 donateurs. Voor het seizoen 2017 – 2018 is het streven een kwaliteits Kunstkring in de Betuwe met 130 donateurs.

Help mee om ons doel te bereiken door:

  • Onze website door te sturen naar al uw bekenden in deze regio
  • Door vrienden en/of kennissen te motiveren donateur te worden
  • Door een Donateurschap cadeau geven
  • Door een Donateurschap weg te geven als een relatiegeschenk

Doneren
Stichting TOONs Kunstkring Tiel is door de fiscus aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat maakt het mogelijk fiscaal voordelig te schenken.
Wilt u een bijzondere donatie doen, gebruikt u dan:

NL04 RABO 0311 2927 71
ten name van TOONs Kunstkring te Zoelen

Geven
Sinds 1 januari 2012 is er bovendien de zogenoemde Geefwet van kracht. Deze wet stelt u als particulier in de gelegenheid om 1,25 maal uw gift als aftrekpost op te voeren. Meer weten? Klik hier.