Nieuws

15 januari 2017
Financieel resultaat per 1 juni 2017
Batig saldo van de lezingencyclus 2016 – 2017 bedraagt €8.056.

Zie uitgebreid financieel jaarverslag bij OVER ONS.

Nieuwe lezingencyclus start in september 2017
Zie PROGRAMMA