Toon Hermans Huis Tiel

Het Toon Hermans Huis Tiel is een drempelloze ontmoetingsplek voor diegenen uit de Betuwe en de gemeente West Maas en Waal die worden geraakt door kanker en gebukt gaan onder onzekerheden, emoties en onbegrip.

Dit geldt voor zowel patiënten, familieleden als nabestaanden. Al deze mensen zijn van harte welkom. Professioneel opgeleide gastvrouwen en gastheren kunnen mogelijk helpen. Men kan er terecht voor een luisterend oor, men kan er met elkaar of met lotgenoten praten, huilen, lachen, maar ook aan activiteiten deelnemen.

  • De reguliere gezondheidszorg heeft hier geen tijd en geld voor.
  • Zorgverzekeraars willen er geen budget voor vrij maken.
  • Gemeenten willen hier geen financiële steun aan geven ondanks de WMO.

Fondsenwerving en sponsoracties zijn dus bittere noodzaak voor het Toon Hermans Huis Tiel.

Voor meer informatie, zie: www.thht.nl/