TOONs Kunstkring

Saamhorig in Kunst en Kanker

  • TOONs Kunstkring organiseert kunstlezingen om jaarlijks terugkerende extra inkomsten voor het Toon Hermans Huis Tiel te genereren.
  • TOONs Kunstkring beoogt het uitdragen van het Toon Hermans Huis Tiel en zijn functie in de regionale samenleving.
  • TOONs Kunstkring wil de belangstelling voor Kunst onder een zo breed mogelijk publiek te vergroten.